Aká je funkcia vákuového ističa

Aká je funkcia vákuového ističa

Čas vydania: august-09-2022

Keďvákuový ističje v uzavretej polohe, jeho izoláciu voči zemi zabezpečujú vhodné izolátory.Akonáhle sa vyskytne trvalá zemná porucha v trase pripojenej k vákuovému ističu a bod zemného spojenia nie je vymazaný po vypnutí ističa, vákuová medzera pri prerušení ističa by mala byť zodpovedná aj za zemnú izoláciu ističa. elektrický autobus.Vákuová izolačná medzera medzi kontaktmi by mala vydržať rôzne opravné napätia bez poruchy.Preto sa izolačné charakteristiky vákuovej medzery stali aktuálnym výskumným obsahom, aby sa zlepšilo zlomové napätie zhášacej komory a aby sa vákuový istič s jedným prerušením vyvinul na úroveň vysokého napätia.Vákuové ističe sú: 1. Vzdialenosť rozopnutia kontaktov je malá.Vzdialenosť otvorenia kontaktov vákuového ističa 10KV je iba 10 mm.Ovládací mechanizmus má malý zdvihový výkon, malý zdvih mechanickej časti a dlhú mechanickú životnosť.2. Doba horenia oblúka je krátka, bez ohľadu na veľkosť spínacieho prúdu, spravidla len polovica cyklu.3. Vzhľadom na malú mieru opotrebenia prenosu a vedenia pri prerušení prúdu je elektrická životnosť kontaktov dlhá, plný objem je rozbitý 30-50 krát, menovité napätie je rozbité viac ako 5000 krát, hluk je nízky a je vhodný pre časté prevádzky.4. Po zhasnutí oblúka je rýchlosť opravy materiálu kontaktnej medzery vysoká a poruchové charakteristiky blízkej zóny lámania sú lepšie.5. Malá a ľahká veľkosť, vhodná na prerušenie kapacitného zaťažovacieho prúdu.Vďaka mnohým výhodám je široko používaný v distribučných staniciach.Súčasné modely sú: ZN12-10, ZN28A-10, ZN65A-12, ZN12A-12, VS1, ZN30 atď. Ako fungujú vákuové ističe „Vákuový istič“ je známy svojim zhášacím médiom a izolačným médiom kontaktná medzera po zhasnutí oblúka.Má výhody malých rozmerov, nízkej hmotnosti, nízkej hmotnosti atď. Je vhodný na častú prevádzku.Preto je široko používaný v distribučnej sieti.Princíp činnosti vákuových ističov nie je komplikovaný: 1. Katódou indukovaný prieraz: Pod silným elektrickým poľom sa teplota výstupkov na povrchu zápornej elektródy zvyšuje v dôsledku Jouleovho zahrievacieho efektu prúdu emisie poľa a keď teplota dosiahne kritický bod, výčnelky sa roztavia, aby sa vytvorila para, čo vedie k prerazeniu.2. Porucha vyvolaná anódou: Bombardovanie anódy zahreje bod v dôsledku iónového lúča vyslaného anódou, pričom dochádza k taveniu a pare a dochádza k rozpadu medzery.Podmienky rozpadu anódy súvisia s indexom vzostupu a poklesu elektrického poľa a rozstupom medzier.Okrem toho odpor obvodu vákuového ističa je hlavným pyrogénom, ktorý ovplyvňuje zahrievanie, a odpor obvodu komory na zhášanie oblúka zvyčajne predstavuje viac ako 50 % odporu obvodu vákuového ističa.Odpor obvodu s medzerou medzi kontaktmi je hlavnou zložkou odporu obvodu vákuového prerušovača.Pretože kontaktný systém je utesnený vo vákuovom prerušovači, generované teplo môže byť odvádzané von iba pohyblivými a statickými vodivými tyčami.Princíp rozpadu týchto vákuových medzier ukazuje, že materiál vákuového stupňa a povrch stolíka sú kľúčovými faktormi pre izoláciu vákuovej medzery.

Pošlite svoj dopyt