Čo je opätovné zapínanie/automatické opätovné zapínanie obvodu

Čo je opätovné zapínanie/automatické opätovné zapínanie obvodu

Čas vydania: 10. januára 2022

Recloser/Automatic Circuit Recloser

 

Čo jeopätovné zatváranie/automatické opätovné zatváranie okruhu?

Recloser tiež nazývaný Automatic Circuit Recloser (ACR), dimenzovaný do 38 kV, 16 kA, 1250 A, s jednofázovým alebo trojfázovým.

Prečo používať opätovné zapínanie/automatické opätovné zapínanie obvodu?

Recloser preruší/vypne elektrickú energiu, keď nastanú problémy, ako je skrat.

Ak bol problém len dočasný, automaticky sa resetuje a obnoví elektrickú energiu.

Jednoduchá, spoľahlivá a nadprúdová ochrana široko používaná pre montáž na vonkajší stĺp (ako istič) alebo inštaláciu rozvodne.

Typy recloserov?

Jednofázový automatický opätovný zatvárač obvodu alebo trojfázový automatický opätovný zatvárač obvodu.

A na základe požadovaného elektrického výkonu, prerušovacieho a izolačného média, ovládacieho mechanizmu,a výber hydraulického alebo elektronického ovládania tak, aby vyhovoval rôznym požiadavkám.

Izolačné médium:Vákuový spätný uzáveralebo spätný uzáver SF6.